پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

4964660.gif

 

نظام پيشنهادات ...

 


پيشنهادات

از اينكه لطف كرديد و از سايت ما ديدن كرديد سپاسگزاريم . از لينك زير كاربرگ ارائه پيشنهاد را دريافت كرده و ما را در انجام هر چه بهتر وظايف محوله ياري رسانيد


  براي ارائه پيشنهاد

  چنانچه  پيشنهاد خاصي براي وزارت جهاد كشاورزي داريد از لينك زير فرم مربوطه را پر و براي ما ارسال كنيد

   


  دريافت فرم پيشنهاد

   5.3.12.0
   V5.3.12.0